Giới thiệu về BPM

Business Process Management (BPM) là một phương pháp quản lý theo quy trình và tự động hóa quy trình quản lý trên phần mềm.

Tự động hóa

Các quy trình được triển khai và thực thi tự động trên hệ thống phần mềm, các tác vụ được thực hiện một cách dễ dàng, kịp thời, nhanh chóng và chính xác.

Hiệu lực

Đảm bảo các hoạt động phải được thực thi và tuân thủ theo các thủ tục quy trình thiết lập trên hệ thống phần mềm.

Cải tiến và phát triển liên tục

Việc cập nhật điều chỉnh, cải tiến tối ưu các quy trình đang vận hành cũng như triển khai bổ sung thêm các ứng dụng và quy trình mới được thực hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng, tin cậy, đáp ứng kịp thời theo nhu cầu thay đổi và phát triển của hệ thống quản lý

Hiệu quả

Dễ dàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động của các quá trình và hệ thống quản lý

Liên hệ

14 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại: (028) 6681 6054

Email: info@infosoft.vn

Website: www.infosoft.vn

Skype: support@infosoft.vn

Infosoft © 2017