.

Hệ thống Quản lý Thông tin Văn bản – iECM

Infosoft Enterprise Content Mangement (iECM) là một phân hệ phần mềm quản lý nội dung thông tin dạng văn bản sử dụng trong doanh nghiệp, như các loại tài liệu nội bộ, tài liệu ISO, tài liệu tham khảo, hồ sơ công văn đến, công văn đi, công văn nội bộ, v.v… Hệ thống hỗ trợ thiết lập các quy trình kiểm soát soạn thảo và ban hành tài liệu, kiểm soát soạn thảo lại và các phiên bản phát hành, v.v…

Các tính năng chính của phân hệ iECM, gồm:

n

Quản lý tài liệu

Công văn đến

i

Quản lý hồ sơ

Công văn đi

k

Kiểm soát phiên bản

Công văn nội bộ

Liên hệ

14 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại: (028) 6681 6054

Email: info@infosoft.vn

Website: www.infosoft.vn

Skype: support@infosoft.vn

Infosoft © 2017