Sản phẩm

(Được phát triển trên nền công cụ phần mềm iBPM)

Hệ thống Thông tin Quản lý Nhân sự – iHRM

Infosoft Human Resource Management (iHRM) là phân hệ phần mềm quản lý nhân sự được triển khai tích hợp trên nền tảng iBPM. Phân hệ iHRM có thể được triển khai vận hành độc lập như một hệ thống phần mềm quản lý nhân sự thông thường, hoặc triển khai tích hợp với các phân hệ quản lý khác trên cùng một hệ thống iBPM nhằm đáp ứng linh hoạt theo nhu cầu quản lý của các tổ chức, công ty.

Đặc biệt, phần mềm hỗ trợ thiết lập các quy trình quản lý đáp ứng linh hoạt theo yêu cầu nghiệp vụ quản lý nhân sự của mỗi tổ chức, công ty. Đây là điểm khác biệt nổi trội của phần mềm iHRM so với các phần mềm quản lý nhân sự thông thường khác.

Các tính năng iHRM

Hệ thống tổ chức

n

Hồ sơ nhân sự

Chấm công tính lương

T

Tuyển dụng

Đào tạo

Đánh giá nhân viên

i

Hợp đồng lao động

Bảo hiểm xã hội

Khen thưởng, Kỷ luật

k

Nghỉ phép

Công tác

Điều chuyển nhân sự

Liên hệ

14 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại: (028) 6681 6054

Email: info@infosoft.vn

Website: www.infosoft.vn

Skype: support@infosoft.vn

Infosoft © 2017