Sản phẩm

(Được phát triển trên nền công cụ phần mềm iBPM)

Hệ thống Thông tin Quản lý Điều hành – iOMS

Infosoft Operations Management System (iOMS) là một phân hệ phần mềm được triển khai tích hợp trên nền tảng iBPM. Phân hệ iOMS có thể được triển khai vận hành độc lập hoặc triển khai tích hợp với các phân hệ khác đáp ứng linh hoạt theo nhu cầu quản lý của các tổ chức, công ty.

Chỉ đạo điều hành

b

Phân công giao việc

r

Thông báo nội bộ

Kế hoạch mục tiêu

Kế hoạch tuần

w

Diễn đàn nội bộ

n

Hồ sơ dự án

Báo cáo tuần

Lịch họp

i

Kế hoạch hành động

Báo cáo tháng

s

Tự động nhắc việc

Liên hệ

14 Mai Văn Ngọc, P.10, Q.Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại: (028) 6681 6054

Email: info@infosoft.vn

Website: www.infosoft.vn

Skype: support@infosoft.vn

Infosoft © 2017