loader image

028 7303 4668

info@hahaho.vn

Đăng ký
INFOSOFT
INFOSOFT

Đưa chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp vào kế hoạch hằng năm của bộ, tỉnh

Trang chủ » Thị trường » Đưa chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp vào kế hoạch hằng năm của bộ, tỉnh

Tháng Tư 1, 2022

Written by: Johnny Trần

Đưa chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp vào kế hoạch hằng năm của bộ, tỉnh

Bộ LĐTB&XH đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động đưa nội dung chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp vào chương trình, kế hoạch 5 năm, hằng năm về phát triển KT-XH, khoa học công nghệ và nhân lực chuyển đổi số.

Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2222 ngày 30/12/2021. Chương trình nhằm chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp.

Qua đó, tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Là cơ quan được giao chủ trì thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2035, định hướng đến năm 2030, mới đây Bộ LĐTB&XH đã đề nghị các bộ, ngành, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo triển khai một số nội dung để triển khai Chương trình này.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương được đề nghị tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, hội thảo. Cùng với đó, lồng ghép trong các hoạt động, sự kiện liên quan để nâng cao nhận thức cho cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, người học và cộng đồng xã hội về mục tiêu, nội dung của Chương trình.

Rà soát, đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong quản lý, quản trị, hoạt động đào tạo nghề nghiệp so với chỉ tiêu cơ bản của Quyết định 2222 ngày 30/12/2021 để xây dựng phương án và lộ trình phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số; phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, đổi mới phương pháp dạy và học; phát triển chương trình, nội dung đào tạo phù hợp.

 

Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. (Ảnh minh họa: baodantoc.vn)

Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. (Ảnh minh họa: baodantoc.vn)

Bộ LĐTB&XH cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2035, định hướng đến năm 2030 gắn với nhiệm vụ, chương trình chuyển đổi số của bộ, tỉnh.

Chủ động đưa nội dung chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp vào chương trình, kế hoạch 5 năm, hằng năm về phát triển kinh tế – xã hội, phát triển khoa học công nghệ và phát triển nhân lực chuyển đổi số của bộ, ngành và địa phương.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức lập và phê duyệt dự án đầu tư theo Điều 1, Mục II – Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, phụ lục danh mục các nhiệm vụ trọng tâm triển khai chương trình chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp; chủ động huy động và phân bổ các nguồn kinh phí hằng năm cho hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp…

Liên quan đến thúc đẩy chuyển đổi số, trong kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số được ban hành giữa tháng 3, Ủy ban này đã phân công cho Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ LĐTB&XH 2 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Triển khai nền tảng dữ liệu số về lao động, việc làm và an sinh xã hội để phục vụ phân tích, dự báo, công bố thông tin thị trường lao động và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; Xây dựng, phê duyệt theo thẩm quyền kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng hợp đồng lao động điện tử; thúc đẩy người lao động và tổ chức sử dụng lao động thực hiện ký kết hợp đồng lao động điện tử.

 

Tác giả

Johnny Trần

Leave A Comment

Title

Go to Top