KS. Trần Ngọc Dũ, CEO Công ty Infosoft

Doanh nghiệp ngày nay buộc phải chuyển đổi số để tồn tại và phát triển. Các nền tảng công nghệ kỹ thuật số đã trở thành nền tảng của các hoạt động kinh tế, dẫn đến môi trường kinh doanh thay đổi. Chuyển đổi số là sự tái cấu trúc tầm nhìn và chiến lược của công ty, cơ cấu tổ chức, quy trình, khả năng công nghệ và văn hóa để phù hợp với bối cảnh kinh doanh dựa trên nền tảng kỹ thuật số ngày càng phát triển. Chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi các công ty mà còn xác định lại thị trường và ngành công nghiệp.

Bên dưới đây là 6 khía cạnh đảm bảo chuyển đổi số thành công:

  1. Tầm nhìn chiến lược
  2. Văn hóa đổi mới
  3. Bí quyết và quy trình
  4. Khả năng công nghệ số
  5. Căn chỉnh chiến lược
  6. Tài sản công nghệ số

Chuyển đổi số sẽ thất bại nếu không có tầm nhìn chiến lược và văn hóa đúng. Các công ty muốn chuyển đổi số thành công, trước hết cần tập trung nhiều hơn vào xây dựng tầm nhìn chiến lược và văn hóa, công nghệ chỉ là một phần trong các dự án chuyển đổi số doanh nghiệp. Hầu hết các công việc đều phụ thuộc vào con người có khả năng làm thay đổi văn hóa của một tổ chức chính là chìa khóa để thành công.

Chuyển đổi số trước hết là việc thay đổi tư duy, thách thức lớn nhất của chuyển đổi số không phải là công nghệ, mà chính là thay đổi tư duy, là thay đổi nhận thức. Chuyển đổi số cần xác định rõ tầm nhìn chiến lược, thiết lập mục tiêu cụ thể, sự chỉ đạo nhất quán từ lãnh đạo cấp cao nhất và sự cộng tác tích cực từ các cấp quản lý, các bộ phận chuyên môn và tất cả nhân viên trong công ty, mọi người sẵn sàng thích nghi với các thay đổi, sẵn sàng áp dụng các công nghệ mới một cách nhanh chóng. Ngoài ra, công ty cũng phải chấp nhận có thể giảm sút doanh thu và lợi nhuận trong ngắn hạn, sự xáo trộn trong mô hình sản xuất kinh doanh hiện tại để đạt được lợi ích bền vững trong dài hạn.

Một trong những thách thức khó vượt qua là mọi người luôn cảm thấy bị đe dọa khi áp dụng công nghệ mới và nghĩ rằng nó rất phức tạp, khó sử dụng, nó làm phát sinh thêm việc và mọi người nghĩ rằng nó sẽ thay thế họ trong tương lai. Do vậy, doanh nghiệp cần phải truyền thông mạnh mẽ trong nội bộ, làm sao loại bỏ các suy nghĩ tiêu cực này, làm cho mọi người cảm thấy an toàn hơn, công nghệ sẽ giúp cho mọi người làm việc hiệu quả hơn, khiến cho việc áp dụng công nghệ mới trở nên dễ dàng hơn.

Cuối cùng, dự án chuyển đổi số cần phải được xác định là dự án ưu tiên cao cũng như các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. Do vậy, dự án chuyển đổi số cần phải được cung cấp đủ nguồn lực đảm bảo cho việc triển khai thực hiện dự án đúng lộ trình, không bị gián đoạn để thành công.

Hướng dẫn chấm điểm đánh giá theo 6 khía cạnh đảm bảo chuyển đổi số thành công

 
1.  Tầm nhìn chiến lược Điểm (0-5)
Tầm nhìn chiến lược chuyển đổi số được xác định rõ ràng
 Công ty có xây dựng chiến lược, mục tiêu và lộ trình chuyển đổi số
Nhân sự điều hành cấp cao có hiểu biết rõ ràng về khả năng chuyển đổi số đáp ứng cho các mục tiêu phát triển kinh doanh
Công ty không có vấn đề khó khăn về nhân sự lãnh đạo để xác định chiến lược chuyển đổi số
Công ty không có khó khăn trong việc triển khai thực hiện chiến lược chuyển đổi số
Điểm trung bình
 
2.  Văn hóa đổi mới Điểm (0-5)
Có văn hóa đổi mới và chấp nhận rủi ro
Những cách nghĩ và giải pháp mới từ những quan điểm đa dạng được khuyến khích
Thất bại trong phạm vi rủi ro được tính toán trước là để học hỏi, không phải là một dấu đen đối với sự nghiệp của một người
Những người đổi mới được khen thưởng
Không có vấn đề cản trở văn hóa đổi mới
Điểm trung bình
 
3.  Bí quyết và quy trình
Điểm (0-5)
Ngày càng sử dụng phần mềm để cải thiện hiệu suất hoạt động
Ngày càng sử dụng phần mềm để cải thiện sự hiểu biết của khách hàng
Ngày càng sử dụng phần mềm để cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ
Ngày càng sử dụng phần mềm để cải thiện tương tác với nhà cung cấp
Có đủ nguồn lực để thực hiện tầm nhìn chiến lược chuyển đổi số
Điểm trung bình
 
4. Khả năng công nghệ số Điểm (0-5)
Có sẵn giải pháp kỹ thuật công nghệ chuyển đổi số
Nhân sự kỹ thuật công nghệ đã có sẵn trong công ty để thực hiện chiến lược chuyển đổi số
Khả năng sáng tạo về giải pháp kỹ thuật công nghệ chuyển đổi số
Bố trí nhân sự phù hợp với kiến thức và kỹ năng công nghệ số
Không có vấn đề thiếu các kỹ năng về kỹ thuật công nghệ để thực hiện chiến lược chuyển đổi số
Điểm trung bình
 
5. Căn chỉnh chiến lược Điểm (0-5)
Công ty sẵn sàng tài trợ cho các sáng kiến kỹ thuật số chiến lược với lợi nhuận không chắc chắn
Sẵn sàng trong thời gian ngắn bị ảnh hưởng đến doanh thu và mô hình kinh doanh hiện tại để thu được lợi nhuận trong dài hạn
Hợp tác và liên kết với các nhóm M & A, nhóm công nghệ và doanh nghiệp công nghệ số
Không có vấn đề với việc thiếu ngân sách, thiếu nguồn lực cần thiết đảm bảo thực hiện chiến lược chuyển đổi số
Tăng đầu tư vào các phần mềm mới trong ba năm qua
Điểm trung bình
 
6. Tài sản công nghệ số Điểm (0-5)
Dữ liện lớn
Khai thác và phân tích dữ liệu
Công nghệ di động
Điện toán đám mây
Internet vạn vật – IoT
Có đủ tài sản công nghê để thực hiện tầm nhìn chiến lược
Điểm trung bình

Sau khi có kết quả điểm trung bình của mỗi khía cạnh trong sáu khía cạnh ở trên. Tiến hành định vị công ty so với dữ liệu điểm chuẩn để xem vị trí công ty của quý vị đang ở đâu.

Bên dưới đây là bảng dữ liệu điểm chuẩn theo kết quả báo cáo nghiên cứu trình bày trong tài liệu “Gearing Up for Successful Digital Transformation” của hai tác giả Vijay Gurbaxani và Debora Dunkle.

Dữ liệu điểm chuẩn và đồ thị định vị theo sáu khía cạnh:
 
Khía cạnh Tụt hậu Ngang bằng Đi trước Vượt trội
Tầm nhìn chiến lược 3.00 3.20 3.80 4.67
Văn hóa thay đổi 3.60 3.80 3.80 4.00
Bí quyết và quy trình 3.40 3.40 3.80 4.10
Khả năng công nghệ số 2.90 3.20 3.80 4.30
Căn chỉnh chiến lược 2.90 2.80 3.40 4.00
Tài sản công nghệ số 3.10 3.50 3.80 4.30

Đồ thị ở trên cho thấy sự khác biệt lớn nhất giữa các công ty vượt trội trong chuyển đổi số (đường màu vàng ngoài cùng) và các công ty tụt hậu (đường màu xanh trong cùng) trên các khía cạnh của tầm nhìn chiến lược, khả năng công nghệ số và tài sản công nghệ số. Điều này cho thấy rằng các công ty muốn tiến bộ với chuyển đổi số nên bắt đầu từ đầu. Các công ty có một tầm nhìn chiến lược rõ ràng có nhiều khả năng thực hiện các khoản đầu tư vào công nghệ số và tài sản công nghệ số.

Dữ liệu mẫu khảo sát:

147 người ở các vị trí lãnh đạo điều hành của 129 công ty đại chúng và 18 công ty tư nhân. Thời gian thực hiện khảo sát vào Quý 1 năm 2017.

Đặc điểm mẫu khảo sát:
  Lĩnh vực ngành nghề % Ngày thành lập %
Chế tạo 37,4 Trước năm 1950 16,9
Bán buôn / bán lẻ 10,2 1950 – 1980 15,5
Tài chính/ Bảo hiểm 13,6 1980 – 1994 19,6
Dịch vụ 32,7 1995 – 2005 35,8
Giao thông vận tải / tiện ích 6,1 2006 trở lên 12,2
  Doanh thu % Đối tượng khảo sát %
Dưới 50 triệu 10,1 Thành viên Hội đồng quản trị 1,4
50 triệu – 1 tỷ USD 39,1 CEO / Chủ tịch 19,7
Hơn 1 tỷ USD 50,7 Giám đốc tài chính 28,6
CIO / CTO 23,8
  Nhân viên % CDO 2,0
Dưới 1.000 39,0 CMO 6,8
1.000 – 9.999 32,2 COO 14,3
10.000 trở lên 28,8 Khác (SVP, VP, Giám đốc) 3,4

Tài liệu tham khảo: Gearing Up for Successful Digital Transformation. Vijay Gurbaxani & Debora Dunkle, University of California, Irvine, 2018.

——— // ———