Đào tạo và Chuyển giao

Quý khách hàng có nhu cầu đào tạo và chuyển giao bộ công cụ phần mềm iBPM hỗ trợ triển khai giải pháp tin học hóa và tự động hóa quy trình nghiệp vụ quản lý hãy liên hệ với chúng tôi. Sau khi nhận được thông tin yêu cầu của khách hàng, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tiến hành các bước khảo sát thu thập yêu cầu, tư vấn xây dựng giải pháp và lập kế hoạch triển khai dự án.

Tư vấn và Triển khai dự án

Quý khách hàng có nhu triển khai Hệ thống Thông tin Quản lý dựa trên nền tảng số hóa và tự động hóa quy trình nghiệp vụ quản lý. Sau khi nhận được thông tin yêu cầu của khách hàng, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tiến hành các bước khảo sát thu thập yêu cầu, tư vấn xây dựng giải pháp và lập kế hoạch triển khai dự án.

Khảo sát
Khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định rõ nhu cầu của khách hàng, nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao khả năng thành công và hiệu quả của dự án.

Tư vấn
Đội ngũ chuyên gia của Infosoft sẽ tiến hành phân tích, thiết kế và xây dựng giải pháp tối ưu nhằm đảm bảo tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Triển khai
Sau khi khách hàng đồng ý với giải pháp do Infosoft đề xuất, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng và thực hiện triển khai dự án.