Tư vấn và Triển khai dự án

Quý khách hàng có nhu cầu phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý dựa trên nền tảng tin học hóa và tự động hóa quy trình nghiệp vụ quản lý. Sau khi nhận được thông tin yêu cầu của khách hàng, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tiến hành các bước khảo sát thu thập yêu cầu, tư vấn xây dựng giải pháp, kế hoạch triển khai và dự toán ngân sách đầu tư cho dự án.

Khảo sát
Khảo sát thu thập yêu cầu, đánh giá hiện trạng, xác định rõ phạm vi dự án. 

Tư vấn
Đội ngũ chuyên gia của Infosoft sẽ tiến hành phân tích yêu cầu, tư vấn giải pháp tối ưu nhằm mục đích nâng cao chuỗi giá trị cốt lõi của khách hàng, nâng cao khả năng thành công và hiệu quả của dự án.

Triển khai
Sau khi khách hàng đồng ý với giải pháp do Infosoft đề xuất, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng và thực hiện triển khai dự án.

Đào tạo và Chuyển giao

Quý khách hàng có nhu cầu đào tạo và chuyển giao bộ công cụ phần mềm nền tảng chuyển đổi số và tự động hóa quy trình Infosoft BPM để đội IT phần mềm tại chỗ chủ động triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số dựa trên nền tảng Tin học hóa và Tự động hóa quy trình nghiệp vụ quản lý, hãy liên hệ với chúng tôi. Sau khi nhận được thông tin yêu cầu của khách hàng, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tiến hành các bước khảo sát thu thập yêu cầu, tư vấn giải pháp, kế hoạch đào tạo chuyển giao và dự toán ngân sách dự án.