Chuyển đổi số doanh nghiệp

Các yếu tố đảm bảo chuyển đổi số thành công

KS. Trần Ngọc Dũ, CEO Công ty Infosoft

Doanh nghiệp ngày nay buộc phải chuyển đổi số để tồn tại và phát triển. Các nền tảng công nghệ kỹ thuật số đã trở thành nền tảng của các hoạt động kinh tế, dẫn đến môi trường kinh doanh thay đổi. Chuyển đổi số là sự tái cấu trúc tầm nhìn và chiến lược của công ty, cơ cấu tổ chức, quy trình, khả năng công nghệ và văn hóa để phù hợp với bối cảnh kinh doanh kỹ thuật số ngày càng phát triển. Chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi các công ty mà còn xác định lại thị trường và ngành công nghiệp.

Bên dưới đây là 6 khía cạnh đảm bảo chuyển đổi số thành công:

  1. Tầm nhìn chiến lược
  2. Văn hóa đổi mới
  3. Bí quyết và sở hữu trí tuệ
  4. Khả năng công nghệ số
  5. Căn chỉnh chiến lược
  6. Tài sản công nghệ số

Chuyển đổi số sẽ thất bại nếu không có tầm nhìn chiến lược và văn hóa đúng. Các công ty muốn chuyển đổi số thành công, trước hết cần tập trung nhiều hơn vào xây dựng tầm nhìn chiến lược và văn hóa, công nghệ chỉ là một phần trong các dự án chuyển đổi số doanh nghiệp. Hầu hết các công việc đều phụ thuộc vào con người làm thay đổi văn hóa của một tổ chức chính là chìa khóa để thành công.

Chuyển đổi số trước hết là việc thay đổi tư duy, thách thức lớn nhất của chuyển đổi số không phải là công nghệ, mà chính là thay đổi tư duy, là thay đổi nhận thức. Chuyển đổi số cần xác định rõ tầm nhìn chiến lược, thiết lập mục tiêu cụ thể, sự chỉ đạo nhất quán từ lãnh đạo cấp cao nhất và sự cộng tác tích cực từ các cấp quản lý, các bộ phận chuyên môn và tất cả nhân viên trong công ty, mọi người sẵn sàng thích nghi với các thay đổi, sẵn sàng áp dụng các công nghệ mới một cách nhanh chóng. Ngoài ra, công ty cũng phải chấp nhận có thể giảm sút doanh thu và lợi nhuận trong ngắn hạn, sự xáo trộn trong mô hình sản xuất kinh doanh hiện tại để đạt được lợi ích bền vững trong dài hạn sau khi chuyển đổi số thành công.

Một trong những thách thức khó vượt qua là mọi người luôn cảm thấy bị đe dọa khi áp dụng công nghệ mới và nghĩ rằng nó rất phức tạp, khó sử dụng, nó làm phát sinh thêm việc và mọi người nghĩ rằng nó sẽ thay thế họ trong tương lai. Do vậy, doanh nghiệp cần phải truyền thông mạnh mẽ trong nội bộ, làm sao loại bỏ các suy nghĩ tiêu cực này, làm cho mọi người cảm thấy an toàn hơn, công nghệ sẽ giúp cho mọi người làm việc hiệu quả hơn, khiến cho việc áp dụng công nghệ mới trở nên dễ dàng hơn.

Cuối cùng, dự án chuyển đổi số cần phải được xác định là dự án ưu tiên cao cũng như các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. Do vậy, dự án chuyển đổi số cần phải được cung cấp đủ nguồn lực đảm bảo cho việc triển khai thực hiện dự án đúng lộ trình, không bị gián đoạn để thành công.


Tài liệu tham khảo: Gearing Up for Successful Digital Transformation. Vijay Gurbaxani
& Debora Dunkle, University of California, Irvine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *