Phần mềm BPM là gì?

Trước tiên BPM là gì và phần mềm BPM là gì?
BPM (Business Process Management): là một giải pháp quy trình nghiệp vụ quản lý trong kinh doanh dành cho doanh nghiệp, trong đó quy trình được thể hiện là một tập hợp các quy trình nghiệp vụ hoặc quy trình công việc. Phần mềm BPM là phần mềm cho phép doanh nghiệp mô hình hóa, triển khai thực hiện, thực thi, giám sát và tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp.

Giá trị cốt lõi – Quy trình nghiệp vụ của phần mềm BPM
Giải pháp phần mềm BPM có thể coi là một chiến lược kinh doanh tập trung vào việc quản lý quy trình nghiệp vụ gắn kết với sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu và văn hóa của doanh nghiệp. Nhiệm vụ BPM hỗ trợ đưa ra các giải pháp dựa trên một quy trình nghiệp vụ hoặc tập hợp các quy trình nghiệp vụ và tối ưu hóa chúng. Các giải pháp tối ưu sẽ thể hiện trong quá trình thực thi một loạt các bước công việc trong quy trình nghiệp vụ. Còn nền tảng quản lý quy trình nghiệp vụ thông qua các nhiệm vụ bằng cách gửi cho người thực hiện dưới hình thức lời nhắc về tình trạng thực hiện và ngày đến hạn của nhiệm vụ đó. Do đó, các nhóm sử dụng giải pháp quy trình nghiệp vụ BPM này có xu hướng thực hiện nhanh hơn và hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra một cách thống nhất hơn.

Ngoài ra phần mềm BPM còn có thêm các tính năng
Mặc dù có nhiều loại phần mềm quy trình nghiệp vụ việc khác nhau, nhưng các công cụ phần mềm BPM được phân biệt ở chỗ chúng cung cấp thêm một nền tảng với các khả năng vượt ra ngoài quy trình nghiệp vụ và hỗ trợ cho nhà quản lý doanh nghiệp toàn diện hơn như:
✓ Quản lý quy tắc kinh doanh.
✓ Tích hợp với các hệ thống bên ngoài như: ERP, CRM, ECM, DBMS, . . .
✓ Mở rộng người dùng không giới hạn.
✓ Biểu đồ và phân tích.
✓ Diễn đàn giao tiếp giữa người dùng.

Các giải pháp ứng dụng phần mềm BPM

  • Giải pháp ngang: Giải pháp có thể được áp dụng trên một số ngành công nghiệp, nông nghiệp, hành chính công, dịch vụ. . .
  • Giải pháp dọc: Giải pháp dành riêng cho một ngành hoặc một quy trình nghiệp vụ cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *