Sự kết hợp giữa ERP và BPM Chắc chắn đem lại sự hiệu suất và đổi mới trong quản trị doanh nghiệp

Các hoạt động kinh doanh ngày nay ngày càng phức tạp, bao gồm sự gia tăng số lượng nhân viên, địa điểm, đối tác, quy trình và hệ thống kinh doanh. Không có nhà quản trị nào có thể tự điều hành doanh nghiệp mà không có một hoạt động tinh chỉnh quy trình công việc, điều hành rất nhiều bộ phận năng động… Nhưng khi nói đến quản lý dữ liệu được sử dụng để chạy một loạt các hoạt động kinh doanh từ đầu đến cuối, Enterprise Resource Planning (ERP) từ lâu đã đem lại một nguồn lực thực thi hiệu quả, tiêu chuẩn hóa và tích hợp cho tổ chức toàn bộ các nguồn lực cả về loại hình và quy mô.

Về thiết kế, thi công, giám sát và tối ưu hóa các hành động được sử dụng để điều hành một tổ chức, quản lý quy trình nghiệp vụ BPM (Business Process Management) cho phép các tổ chức thực hiện và liên tục cải tiến. Cả hai đều rất quan trọng để quản lý một tổ chức sản xuất hiệu quả và giảm chi phí trong vận hành doanh nghiệp. Để đáp ứng về nhu cầu thông tin trong vận hành, rất nhiều các doanh nghiệp và tổ chức đang tìm kiếm giá trị trong sự kết hợp của ERP và BPM. Các nghiên cứu gần đây về BPM cho thấy các tổ chức vận hành tốt nhất khi họ có cả giải pháp ERP và BPM để phục vụ khách hàng hiệu quả hơn và tiến hành kinh doanh một cách nhanh hơn. Trọng tâm đặt vào việc cải thiện quy trình kinh doanh có các tác dụng như sau:

  • Nâng cao hiệu quả bởi loại bỏ, kết hợp, hoặc cải tiến các bước và số lượng nhân viên tham gia vào các quy trình kinh doanh chủ chốt, các tổ chức có thể giảm thời gian để hoàn thành quy trình, giảm nguy cơ xuất hiện rủi ro và tiết kiệm chi phí.
  • Ảnh hưởng lớn khác mà ERP và BPM đem lại là ảnh hưởng đến khách hàng. Cải thiện quy trình kinh doanh chính là cải thiện chất lượng sản phẩm và thời gian đáp ứng yêu cầu khách hàng. Điều này sẽ cải thiện được sự hài lòng của khách hàng, làm tăng uy tín và doanh thu cho doanh nghiệp. Các áp lực nói trên chỉ ra rằng các tổ chức xem BPM để vận hành tổ chức hiệu quả hơn và giảm chi phí. Đồng thời, chìa khóa các quy trình điều khiển doanh nghiệp định hình các chiến lược ERP, bao gồm giảm chi phí và khả năng thực hiện các quyết định và quy trình một cách nhanh hơn và linh hoạt hơn. ERP cuối cùng trở thành phương pháp, theo đó các quá trình được thiết kế trong BPM được theo dõi và thực hiện. Vì vậy, ERP và PBM có mối liên quan chặt chẽ và tạo ra tính nhất quán trong toàn bộ tổ chức.
  • Các công ty có cả ERP và BPM đều có khả năng gia tăng năng lực cải tiến liên tục các chức năng chéo nhằm nâng cao hiệu suất. Ngoài ra, việc sử dụng ERP và BPM còn đem lại khả năng nắm bắt các thông tin và tích hợp ý tưởng từ các nhóm nhân viên trong tổ chức, từ khách hàng và từ các nhà cung cấp. Điều này giúp các doanh nghiệp luôn chủ động trong kế hoạch và chiến lược kinh doanh, có cơ hội để chuẩn hóa, thực hiện và cập nhật các quy trình nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh của mình.
  • Một trong những lợi ích chính mà một giải pháp ERP có thể cung cấp là khả năng chuẩn hóa và truyền đạt những thực tiễn tốt nhất trong một tổ chức, trong khi đó BPM giúp thiết kế các quy trình này. Theo đó, các tổ chức có cả hai ERP và BPM có nhiều khả năng hơn so với những công ty không tạo ra các quy trình có thể tái sử dụng trong tổ chức và có thể được triển khai qua các hoạt động. Ngoài ra, BPM được sử dụng để đánh giá hiệu suất và cải thiện thời gian đáp ứng. Vì vậy nó có thể được được sử dụng để tạo ra một tổ chức nhanh nhạy hơn có thể phản ứng với sự biến đổi kinh doanh. BPM còn có thể được sử dụng để đo hiệu suất của các mẫu thực hành tốt nhất mà đi kèm với nhiều giải pháp ERP khác nhau.

Như vậy nếu thực hiện kết hợp ERP và BPM cho phép các tổ chức gia tăng sự linh động và giảm thiểu tác động của các sự kiện bất lợi. Trong số tổ chức có cả ERP và BPM đều có một quy trình để quản lý sự không tuân thủ và các thu hồi các sự kiện dư thừa trong toàn tổ chức. Điều này có thể giúp họ tránh được những chi phí phát sinh không đáng có, trong trường hợp tổ chức là các nhà sản xuất thì sự kết hợp này sẽ giúp tổ chức tránh được quy trình cung cấp nguyên liệu có hại cho khách hàng.

Một điều quan trọng khác là, các tổ chức có cả ERP và BPM đều gia tăng khả năng cảnh báo người sử dụng của độ lệch của các quy trình kinh doanh. Điều này cho phép họ có những phản ứng ngay lập tức và điều chỉnh các quy trình để đảm bảo rằng mọi thứ tiếp tục “Chạy êm”. Cuối cùng, kết hợp ERP và BPM cung cấp các hướng dẫn đơn giản và toàn diện cho nhân viên để thực hiện công việc của họ hiệu quả nhất có thể. Các tổ chức có cả ERP và BPM luôn cung cấp cho nhân viên của họ một kho lưu trữ hướng dẫn làm việc tập trung. Vì vậy họ có thể tiếp cận thực tiễn tốt nhất và đạt được các tiêu chuẩn mong đợi. Ví dụ, nhân viên dịch vụ có thể phục vụ khách hàng nhanh hơn, tăng sự hài lòng và giảm chi phí.

Nhìn chung sự kết hợp của ERP và BPM sẽ đem lại nhiều cải tiến cho các tổ chức sử dụng chúng. Các tổ chức có cả ERP và BPM cho thấy sự gia tăng đáng kể hiệu suất của các quy trình kinh doanh thể hiện qua việc cung cấp đầy đủ và đúng hạn; lên kế hoạch tuân thủ đúng quy định. Điều này có thể được liên kết với các quyết định được đưa ra nhanh hơn để các tổ chức này có thể thực hiện tốt hơn và cuối cùng có thể dẫn đến tăng uy tín và lợi nhuận cho tổ chức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *