Tiếp nhận – Kiểm tra sinh tồn

Thu thập các lưu trữ thông tin bệnh nhân. Đăng ký cho bệnh nhân vào thăm khám với bác sĩ.
Thông tin quản lý hệ thống quản trị gồm: Tên, Tuổi, Địa chỉ, Giới tính, Quốc tịch, Thông tin người liên hệ, Tình trạng, Lý do đến khám, V.v….

Hệ thống hỗ trợ chức năng cập nhật bổ sung thông tin bệnh nhân và các giấy tờ hồ sơ liên quan. Hệ thống còn hỗ trợ chụp hình bệnh nhân bằng webcam và tìm kiếm bệnh nhân thông qua mã vạch.

Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ xác đơn vị bảo lãnh chi phí (Công ty Bảo hiểm; Công ty hay Cơ sở y tế giới thiệu bệnh nhân đến khám và điều trị) và tình trạng tiếp nhập bệnh của bác sĩ để kịp thời tư vấn hoặc điều phối cho bệnh nhân khám bác sĩ ít bệnh hơn nhằm giảm thời gian đợi của bệnh nhân

Khám – Điều trị

Hệ thống cho phép bác sĩ chỉ định các dịch vụ CLS cần thực hiện và xem kết quả các chỉ định sau khi thực hiện gồm các thông tin: Tên dịch vụ, Loại dịch vụ, Nơi thực hiện, Người thực hiện, Thời gian thực hiện, Kết quả, Kết luận, v.v….

Bác sĩ có thể cập nhật các chuẩn đoán cho bệnh nhân từ bộ danh mục ICD theo chuẩn quốc tế. Chỉ định cho bệnh nhân nhập viện hoặc khám 1 chuyên khoa khác hoặc cho toa thuốc để bệnh nhân và nhà điều trị gồm các thông tin: Tên thuốc, Hoạt chất, Thời gian dùng, Số lượng (Sáng; Trưa; Chiều; Tối), Cách dùng

Thực hiện Cận lâm sàng

Hệ thống cho phép các bác sĩ hoặc kỹ thuật viện nhập kết quả và kết luận sau khi thực hiện theo chỉ định của bác sĩ lám lâm sàn, gồm các thông tin: Kết quả, Kết luận, Thời gian thực hiện, Báo cáo và hình ảnh kèm theo

Hệ thống hỗ trợ chức năng chụp hình từ các máy siêu âm và nội soi; tạo các kết quả và kết luận mẫu để nhập liệu nhanh. Ngoài ra, hệ thống còn kế nối với các hệ thống khác (LIS-LAB; Pacs) để lấy kết mà không cần phải nhập lại

Toa thuốc

Hệ thống hỗ trợ chức năng quản lý thông tin chi tiết gồm: Thông tin bệnh nhân, Khoa, Bác sĩ chỉ định, Tên thuốc, Hoạt chất, Số lượng dùng (sáng; trưa; chiều; tối), Cách dùng, Kiểm tra tồn kho để tránh trường hợp bác sĩ ra toa nhưng không có thuốc giao cho bệnh nhân.

Hệ thống hỗ trợ kiểm tra trùng trùng thuốc; thuốc cùng hoạt chất; thuốc cùng nhóm; còn thuốc (thuốc của lần khám trước chưa dùng hết) và cảnh cáo tương tác thuốc; … Ngoài ra, hệ thống còn cho phép bác sĩ tạo các toa thuốc mẫu theo từng loại bệnh cho riêng mình sử dụng hoặc cho toàn khoa sử dụng.

Thu tiền phí khám, dịch vụ và thuốc

Hệ thống cho phép thu ngân có thể tách gộp phiếu thu theo từng đối tượng (Bệnh nhân; đơn vị bảo lãnh). Đồng thời thu ngân có thể chọn chính sách ưu đãi theo chính sách của bệnh viện để giảm chi phí cho bệnh nhân. Thực hiện thanh toán với nhiều hình thức khác nhau (Tiền mặt; Chuyển khoản; …)

Hệ thống hỗ trợ chức năng thu luôn công nợ cũ hoặc trừ tạm ứng của bệnh nhân tại thời điểm thu tiền.

Gói khám theo lộ trình

Hệ thống cho phép thiết lập các gói khám theo lộ trình, khi bệnh nhân đếm khám sẽ căn cứ theo các dịch vụ theo từng phần khám mà thực hiện, không cần phải đợi bác sĩ khám trước.

Thông tin quản lý gồm:

  • Lần khám
  • Dịch vụ cho từng lần khám

Hệ thống hỗ trợ các chức năng kiểm tra và theo dõi quá trình sử dụng gói.

Đặt hẹn khám

Thông tin quản lý đặt hẹn khám ngoại trú gồm: Tên, Giới tính, Ngày sinh, Quốc tịch, Thời gian khám Lý do khám, V.v…

Hệ thống hỗ trợ thông tin số lượt đặt hẹn của các bác sĩ để nhân viện tiếp nhận có thể kịp thời tư vấn cho bệnh nhân thời gian và bác sĩ nào còn trống để bệnh nhân chọn lựa cho phù hợp. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ nhắc nhở nhân viên CSKH liên hệ hoặc gởi mail hoặc nhắn tin nhắc hẹn với bệnh nhân khi đến thời gian hẹn

Quản lý hẹn tái khám

Hệ thống cho phép quản lý công tác thực hiện nhắc hẹn đối với các bệnh nhân khám cấp cứu / ngoại trú đã được bác sĩ hẹn tái khám trong lần khám trước đó

Thông tin quản lý gồm: Thời gian liên hệ, Nhân viên liên hệ,  Tình trạng liên hệ, v.v…

Báo cáo / Thống kê

Hệ thống cung cấp các báo cáo thống kê khám cấp cứu / ngoại trú và theo dõi hỗ trợ cho việc quản lý các hoạt động của bệnh viện; báo cáo cho các cơ quan chức năng

Hệ thống có thể triển khai thiết kế thêm các loại báo cáo linh động theo nhu cầu thực tế…