Quy trình khám nội trú

Một vài bước trong quy trình khám nội trú

Nhập viện

Hệ thống hỗ trợ điều dưỡng cập nhật thông tin giường bệnh cho bệnh nhân, xác nhận bệnh nhân đã vào viện điều trị

Hệ thống hỗ trợ chức năng cho phép điều dưỡng kiểm tra phòng còn trống để tư vấn cho bệnh nhân khi chọn giường.

Theo dõi và chăm sóc

Hệ thống hỗ trợ điều dưỡng theo dõi và cập nhật thông tin trình trạng bệnh nhân hằng ngày để bác sĩ kịp thời ra y lệnh hoặc điều chỉnh phác đồ điều trị tương ứng cho từng bệnh nhân.

Đồng thời hệ thống giúp điều dưỡng ghi nhân thuốc và VTYT đã sử dụng cho bệnh nhân để thu ngân kịp thời thu tiền viện phí khi bệnh nhân xuất viện hoặc chuyển viện, tránh thất thoát cho bệnh viện

Khám, điều trị, chỉ định toa thuốc, thu tiền viện phí, thực hiện cận lâm sàng… trên hệ thống chúng tôi đã thiết kế triển khai cho người dùng sử dụng / thao tác một cách dễ dàng và giao diện dễ nhìn. Và hình thức thao tác tương tự như “Quy trình khám cấp cứu / ngoại trú” 

Lĩnh / Trả thuốc / VTYT / Hóa chất

Hệ thống hỗ trợ các chức năng lĩnh thuốc theo y lệnh của bác sĩ tương ưng cho từng bệnh nhân nhưng có thể tổng hợp theo khoa / phòng để thuận tiên cho khoa dược kiểm tra và cấp thuốc. Đồng thời các khoa phòng vẫn có thể theo dõi chi tiết thuốc đã lĩnh cho từng bệnh nhân

Ngoài ra, hệ thống cũng cung cấp các chức năng lĩnh VTYT / hóa chất / CCDC. Đồng thời, hỗ trợ trả thuốc / VTYT / Hóa chất / CDCD nếu không sử dụng hoặc sử dụng không hết cho kho hoặc khoa dược

Hội chẩn

Hệ thống hỗ trợ các chức năng mời các bác sĩ (gồm bác sĩ bênh ngoài) cùng hộp chẩn bệnh cho bệnh nhân. Đồng thời ghi nhận kết quả hội chẩn vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.

Xuất viện / Chuyển viện

Hệ thống hỗ trợ bác sĩ cập nhật thông tin kết quả điều trịcho bệnh nhân khi xuất viện hoặc chuyển chuyện. Đồng thời hỗ trợ các hồ sơ giấy tờ để hoàn tất thủ tục xuất viện hoặc chuyển viện cho bệnh nhân

Một vài báo cáo thống kê cho việc quản lý, hoạt động của bệnh viện