BPM là gì?

BPM (Business Process Management): là một giải pháp quy trình nghiệp vụ quản lý trong kinh doanh dành cho doanh nghiệp, trong đó quy trình được thể hiện là một tập hợp các quy trình nghiệp vụ hoặc quy trình công việc. Phần mềm BPM là phần mềm cho phép doanh nghiệp mô hình hóa, triển khai thực hiện, thực thi, giám sát và tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

Workflow là gì?

Quy trình làm việc Workflow là việc thực thi và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ trong đó các nhiệm vụ, thông tin hoặc tài liệu được truyền từ người này sang người khác thực hiện hành động theo một bộ quy tắc thủ tục do doanh nghiệp đặt ra.
Các doanh nghiệp sử dụng quy trình nghiệp vụ tự động hóa để phối hợp các nhiệm vụ giữa mọi người, đồng bộ hóa dữ liệu giữa các hệ thống ứng dụng với mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu suất, khả năng đáp ứng và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm

BPMS – Bộ công cụ cho người quản trị doanh nghiệp?

Quy trình nghiệp vụ là tài sản cốt lõi của doanh nghiệp. Đứng trước xu thế toàn cầu hóa, các doanh nghiệp phải thích ứng nhanh trước những biến đổi của thị trường. Điều này đòi hỏi quy trình nghiệp vụ cũng phải thích ứng trước những thay đổi trên. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nghiệp vụ và công nghệ thông tin (CNTT) lại không cho phép quy trình nghiệp vụ làm được điều đó. Vì vậy, bộ công cụ quản lý quy trình nghiệp vụ BPMS (Business Process Management System) giúp giảm khoảng cách giữa nghiệp vụ và CNTT, đồng thời giúp các hệ thống quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng trước những yêu cầu đặt ra.

Tìm hiểu thêm

Ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ – BPMN?

BPMN – Business Process Modeling and Notation.
Ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ – BPMN là một tập hợp các ký hiệu đồ họa để mô tả các bước trong quy trình nghiệp vụ hay để mô hình hóa quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp.
BPMN là một tập hợp các quy ước biểu đồ tiêu chuẩn để mô tả các quy trình nghiệp vụ. Nó được thiết kế để trực quan hóa một tập hợp quy trình phong phú trong một quy trình nghiệp vụ và giao tiếp giữa các quy trình độc lập.

Tìm hiểu thêm

Vòng đời của BPM?

Theo truyền thống, tự động hóa các quy trình nghiệp vụ bằng cách thực hiện quy trình tự động và chỉ vậy thôi. Nhưng BPM (Business Process Management) đưa lên cấp độ cao hơn đó là cải tiến quy trình nghiệp vụ tối ưu liên tục và phát triển không ngừng.
Cũng như tự động hóa quy trình, nhà quản lý nắm bắt quy trình nghiệp vụ theo cách có hệ thống, sau đó giám sát và tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ. Chu kỳ cải tiến quy trình nghiệp vụ này được lặp lại liên tục trong suốt vòng đời của BPM.

Tìm hiểu thêm

Làm thế nào để bắt đầu với BPM?

Ngày nay trong hoạt động kinh doanh phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn và cạnh tranh rất khốc liệt. Do vậy nhà quản quản trị doanh nghiệp rất chú trọng vào quản lý quy trình nghiệp vụ kinh doanh của mình, cải tiến quy trình đó và tối ưu hóa chúng. Nhất là khi đối mặt với các quy trình kinh doanh phức tạp, phụ thuộc lẫn nhau. Do vậy, bạn phải tiến hành thực hiện theo từng giai đoạn của dự án, đo lường, đánh giá hiệu quả của dự án từ đó triển khai cho toàn doanh nghiệp, cơ bản bạn phải trải qua 3 giai đoạn.

Tìm hiểu thêm

iBPM - Thành công trong tầm tay bạn

Chuyển đổi số hóa

 

Kiểm soát tổ chức

 

Phân tích thông minh

 

Khách hàng tin cậy

 

Đáp ứng sự thay đổi

 

Tuân thủ quy trình nghiệp vụ

 

BPM – Business Process Management

Gii pháp công nghệ đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp

BPM ra đời dựa trên quan điểm cho rằng mỗi sản phẩm, dịch vụ của một doanh nghiệp, công ty, tổ chức là kết quả của một loạt các hoạt động sản xuất, quản lý được gọi chung là các quy trình nghiệp vụ. Các quy trình nghiệp vụ vừa là mục tiêu và cũng là công cụ để tổ chức các hoạt động trong doanh nghiệp, cải thiện mối quan hệ giữa chúng nhằm tạo ra những quy trình nghiệp vụ khoa học, thống nhất.

Tìm hiểu thêm

BPM – Business Process Management

Góc nhìn tổng thể trong kiến trúc doanh nghiệp

Tại các tổ chức, doanh nghiệp, sử dụng nhân viên thực hiện các công việc lặp đi lặp lại hàng ngày là một quy trình tốn kém thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, điều này trở nên trầm trọng hơn khi các công việc bị thay đổi theo thực tế kinh doanh. Thay đổi một quy trình quen thuộc đối với nhân viên và ngay cả đối với người quản lý là một quá trình phức tạp và tốn kém, đặc biệt đối với các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng phương pháp tiếp cận ngắn với các mục tiêu trước mắt và trung hạn chứ không phải là cố gắng để biến đổi văn hóa tổ chức.

Tìm hiểu thêm

Giải pháp kết hợp ERP và BPM

Chắc chắn đem lại sự hiệu suất và đổi mới trong quản trị doanh nghiệp

Các hoạt động kinh doanh ngày nay ngày càng phức tạp, bao gồm sự gia tăng số lượng nhân viên, địa điểm, đối tác, quy trình và hệ thống kinh doanh. Không có nhà quản trị nào có thể tự điều hành doanh nghiệp mà không có một hoạt động tinh chỉnh quy trình công việc, điều hành rất nhiều bộ phận năng động… Nhưng khi nói đến quản lý dữ liệu được sử dụng để chạy một loạt các hoạt động kinh doanh từ đầu đến cuối, Enterprise Resource Planning (ERP) từ lâu đã đem lại một nguồn lực thực thi hiệu quả, tiêu chuẩn hóa và tích hợp cho tổ chức toàn bộ các nguồn lực cả về loại hình và quy mô.

Tìm hiểu thêm

Giải pháp kết hợp ERP và BPM

Góc nhìn của nhà quản trị

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế với sự diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới, thêm vào đó là sự bùng nổ và phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang thay đổi thế giới hàng ngày. Do đó, việc nắm bắt và quản trị được các nguồn lực của doanh nghiệp là bài toán được quan tâm hơn bao giờ hết. Còn hoạt động quản lý doanh nghiệp sẽ hiệu quả hơn nếu nắm bắt được rõ các quy trình nghiệp vụ.

Tìm hiểu thêm