Nền tảng Infosoft BPM – Phần mềm tạo ra các phần mềm

Infosoft BPM là bộ công cụ phần mềm nền tảng trong lĩnh vực Chuyển đổi số và Tự động hóa quy trình – Digital Transformation & Process Automation. Infosoft BPM cung cấp công cụ thiết kế, triển khai, thực thi vận hành, theo dõi giám sát, thực hiện cải tiến tối ưu liên tục các quá trình theo chu trình khép kín. Nền tảng Infosoft BPM cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho các tổ chức và doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi quy mô, từ doanh nghiệp nhỏ, cho đến các tổng công ty, tập đoàn với hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn quy trình nghiệp vụ… tất cả được tích hợp liên thông trên cùng một nền tảng, khả năng tương tác và tự động hóa ở mức cao, loại bỏ hoàn toàn thao tác thủ công giấy tờ.
Nền tảng Infosoft BPM cho phép các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chương trình chuyển đổi số và tự động hóa quy trình theo lộ trình từng bước, từng quy trình, từng phân hệ ứng dụng, triển khai xong quy trình nào đưa vào vận hành ngay quy trình đó, việc triển khai bổ sung thêm quy trình mới hoàn toàn không ảnh hưởng đến hệ thống đang vận hành. Bất kể số lượng quy trình và độ phức tạp, sau một khoảng thời gian xác định (tùy thuộc vào số lượng quy trình và độ phức tạp), doanh nghiệp sẽ hoàn thành chương trình chuyển đổi số và tự động hóa quy trình một cách chắc chắn, ít rủi ro, rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí. Hệ thống phần mềm của doanh nghiệp được cập nhật, cải tiến tối ưu liên tục, luôn đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu thay đổi và phát triển của doanh nghiệp.

 

Tự động hóa quy trình trên nền tảng Infosoft BPM

Infosoft BPM là một nền tảng công nghệ phần mềm cho phép đội IT phần mềm tại chỗ chủ động thực hiện triển khai chương trình Chuyển đổi số và Tự động hóa quy trình cho tổ chức, doanh nghiệp của mình, biến sự hỗn loạn trong việc phối hợp xử lý công việc giữa các bộ phận, cá nhân, thao tác thủ công… thành trật tự, tuân thủ quy trình, tự động hóa cao và hiệu quả. Việc triển khai tự động hóa quy trình trở nên đơn giản và không thể đơn giản hơn, chỉ cần xác định rõ dòng quy trình với các bước nghiệp vụ đáp ứng theo yêu cầu của người quản lý, phần còn lại được triển khai hiện thực trên nền tảng Infosoft BPM hết sức dễ dàng, nhanh chóng với các thao tác kéo thả và click chuột định nghĩa các đối tượng, các sự kiện và các hành động xử lý tự động trên phần mềm, hoàn toàn không cần phải viết mã chương trình theo kiểu cũ.

Bước 1 – Thiết kế lưu đồ quy trình linh hoạt

Sử dụng công cụ kéo thả các đối tượng vẽ nhanh lưu đồ quy trình trên phần mềm. Cho phép tái sử dụng các quy trình sẵn có, thực hiện copy và điều chỉnh để tạo nhanh các quy trình mới.

Bước 2 – Thiết kế Form linh hoạt

Định nghĩa các trường dữ liệu, sử dụng công cụ kéo thả thiết kế nhanh các form nhập liệu. Định nghĩa các thuộc tính, các điều kiện kiểm tra dữ liệu nhập, thực hiện các tính toán…Cho phép tái sử dụng lại các form nhập liệu sẵn có, thực hiện copy và điều chỉnh để tạo nhanh các form nhập liệu mới.

Bước 3 – Thiết kế View hiển thị dữ liệu linh hoạt

Sử dụng công cụ kéo thả thiết kế nhanh các view, tùy chọn hiển thị các cột dữ liệu, cấu hình các điều kiện lọc, gom nhóm, sắp xếp thứ tự, tính toán số liệu…linh hoạt. Cho phép tái sử dụng lại các view sẵn có, thực hiện copy và điều chỉnh để tạo nhanh các view mới.

Bước 4 – Viết kịch bản cấu hình tự động hóa quy trình linh hoạt

Sử dụng công cụ, cấu hình thuộc tính các đối tượng, các sự kiện và các hành động xử lý tự động hóa quy trình.

Bước 5 – Thiết kế Dashboard và Report linh hoạt

Tùy biến Dashboard và các Report báo cáo thống kê dạng bảng biểu, biểu đồ, đồ thị linh hoạt, tùy biến phân quyền hiển thị phù hợp theo từng nhóm đối tượng người dùng.

Bước 6: Cải tiến tối ưu liên tục và phát triển không ngừng

Trong quá trình vận hành, các quy trình, các ứng dụng được cập nhật điều chỉnh, cải tiến tối ưu liên tục, đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu thay đổi trong quá trình sử dụng. Việc triển khai thêm các ứng dụng và quy trình mới cũng được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, an toàn và không làm gián đoạn hệ thống đang vận hành.

Các tính năng cốt lõi của phần mềm nền tảng Infosoft BPM

1.  Dynamic Workflows – Hợp chuẩn BPMN (Business Process Model and Notation).

2.  Workflow Engine – Hợp chuẩn WfMC (Workflow Management Coalition).

3.  Dynamic Application & Metadata – Triển khai ứng dụng linh hoạt.

4.  Drag & Drop Form/View Design – Hỗ trợ kéo thả thiết kế Form/View dễ dàng, nhanh chóng.

5.  Business Rules, Events, Actions – Định nghĩa, cấu hình tự động hóa quy trình linh hoạt.

6.  Scheduler – Định nghĩa lịch tự động kích hoạt thực thi lệnh/hành động theo chu kỳ linh hoạt.

7.  HTML5 – Ứng dụng Web, sẵn sàng triển khai áp dụng trên môi trường Internet/Intranet.

8.  Import/Export Excel – Hỗ trợ Xuất/Nhập dữ liệu file excel.

9.  API Integration – Hỗ trợ tích hợp dữ liệu qua API.

10.  Store Procedures – Hỗ trợ tương tác xử lý dữ liệu qua Store Procedures.

11.  Email / SMS – Hỗ trợ tương tác gởi/nhận thông tin qua email và/hoặc sms.

12.  Active Directory Integration – Hỗ trợ tích hợp xác thực user trên hệ thống Active Directory.

13.  Multi Language – Hỗ trợ đa ngôn ngữ.

14.  Tasks Management – Quản lý tác vụ tương tác theo các bước quy trình.

15.  Index & Full Text Search – Tìm kiếm nhanh chóng, chính xác trên dữ liệu lớn.

16.  Mobile App – Tích hợp ứng dụng trên thiết bị điện thoại thông minh smartphone.

17.  Digital Signature Integration – Tích hợp chữ ký số VNPT, Viettel, FPT…

Vài thí dụ về triển khai ứng dụng trên nền tảng Infosoft BPM

InfoBiz – Quản lý Điều hành Doanh nghiệp

Hệ thống bao gồm các phân hệ ứng dụng và quy trình quản lý về: Tài liệu, Hồ sơ, Văn bản, Công việc, Hành chánh – Văn phòng, Mua hàng, Kinh doanh – Bán hàng, Kho hàng, Tài sản, Nhân sự, Chấm công, Tính lương, Bảo hiểm & Thuế… Tích hợp ứng dụng di động Mobile App.

Infosoft BPM triển khai phần mềm HIS

InfoHIS – Quản lý Điều hành Bệnh viện

Hệ thống bao gồm đầy đủ các phân hệ ứng dụng trong lĩnh vực y tế (HIS – Hospital Information System): Khám chữa bệnh Ngoại trú, Nội trú, Cấp cứu, Bảo hiểm y tế, Phẩu thuật, Cận lâm sàng, Khám sức khỏe, Khoa dược, Kho dược, Thu ngân. Tích hợp dữ liệu hệ thống xét nghiệm LIS, Chuẩn đoán hình ảnh PACS, tích hợp cổng BHYT quốc gia, tích hợp phần mềm kế toán…

Ngoài ra, hệ thống cũng được tích hợp sẵn các phân hệ ngoài lĩnh vực y tế (Non HIS), gồm: Tài liệu, Hồ sơ, Văn bản, Công việc, Hành chánh – Văn phòng, Mua hàng, Kho hàng, Tài sản, Nhân sự, Chấm công, Tính lương, Bảo hiểm & Thuế…

InfoUni – Quản lý Điều hành Trường đại học

InfoLog – Quản lý Điều hành Hệ thống Logistics

InfoTelemed – Quản lý Điều hành khám chữa bệnh từ xa

InfoCon – Quản lý Dịch vụ Giám định