InfoHIS – Hệ thống Thông tin Quản lý Điều hành Bệnh viện thông minh


Hệ thống Thông tin Quản lý Tổng thể Bệnh Viện – InfoHIS gồm một số phân hệ ứng dụng và quy trình nghiệp vụ được triển khai tích hợp trên nền phần mềm Infosoft BPM (Infosoft BPM  là một bộ công cụ phần mềm hỗ trợ triển khai chuyển đổi số hóa và tự động hóa quy trình, phù hợp với chuẩn quốc tế BPMNWfMC).

Hệ thống InfoHIS giúp quản lý khám chữa bệnh trong bệnh viện theo đúng quy trình, đúng đối tượng và đúng các chính sách và quy định của của nhà nước và Bộ Y Tế về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế. Hệ thống giúp thống kê tình hình hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện; giảm thiểu thất thoát thuốc và vật tư y tế; giảm sai xót trong quá trình chỉ định, cấp toa và phát thuốc cho bệnh nhân, v.v…

Hệ thống InfoHIS được tích hợp với các hệ thống LIS-LAB, RIS-PACs, cổng bảo hiểm y tế và các ứng dụng quản lý điều hành sẵn có trên nền tảng iBPM của Infosoft (Quản lý Nhân Sự; Chấm Công; Tính Lương; …) tạo nên một hệ sinh thái khép kín nhằm tối ưu mọi nguồn lực và đem lại hiệu quả cao cho bệnh viện. Hệ thống đảm bảo phù hợp và hoạt động trơn tru đối với các đơn vị có quy mô từ phòng khám nhỏ cho đến các bệnh viện lớn. Bên dưới đây trình bày chi tiết các phân hệ ứng dụng trong hệ thống InfoHIS.

Dashboard quản lý các thống kê

Thống kê lượt khám

Hệ thống hỗ trợ chức năng thông kê lượt khám trong tháng theo các tiêu chí gồm:

  • Theo loại tiếp nhận (Ngoại trú; Cấp cứu; Nội trú).
  • Theo quốc tịch
  • Theo khoa / phòng.
  • Theo tháng.
Thống kê doanh thu

Hệ thống hỗ trợ chức năng thống kê lượt doanh thu trong tháng theo các tiêu chí gồm:

  • Theo loại tiếp nhận (Ngoại trú; Cấp cứu; Nội trú).
  • Theo quốc tịch
  • Theo khoa / phòng.
  • Theo tháng.
So sánh cùng kỳ năm này với năm trước

Hệ thống hỗ trợ chức năng so sánh cùng kỳ năm này với năm trước theo các tiêu chí:

  • Theo loại tiếp nhận (Ngoại trú; Cấp cứu; Nội trú).
  • Lượt khám

Quản lý thông tin các bộ phận và Nhân sự trong bệnh viện

Hệ thống tổ chức

Danh sách nhân sự

Quản lý các quy trình khám trong bệnh viện

Khám cấp cứu / ngoại trú

Khám nội trú

Khám bảo hiểm y tế

Một số các báo cáo thống kê