QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Triển khai tin học hóa và tự động hóa quy trình nghiệp vụ quản lý điều hành chuỗi cung ứng sản xuất phân phối kinh doanh quy mô lớn.

Quản lý Phân phối Kinh doanh

 • Quản lý Khách hàng
 • Quản lý Cửa hàng, Đại ký
 • Quản lý Nhân viên Kinh doanh
 • Quản lý Đơn hàng bán
 • Quản lý Giao hàng
 • Quản lý khiếu nại khách hàng
 • Quản lý công nợ và thanh toán
 • Báo cáo phân tích thống kê

Quản lý Cung ứng

 • Nhu cầu mua hàng
 • Dự trữ tồn kho
 • Kế hoạch mua hàng
 • Đơn hàng mua
 • Nhận hàng
 • Thanh toán
 • Quản lý phân phối sử dụng
 • Báo cáo phân tích thống kê

Quản lý kho

 • Danh mục kho
 • Danh mục hàng hóa
 • Nhập kho
 • Xuất kho
 • Điều chuyển kho
 • Tồn kho
 • Kiểm kê kho
 • Báo cáo phân tích thông kê kho

QUẢN LÝ NHÂN SỰ – HÀNH CHÁNH – VĂN PHÒNG

Triển khai tin học hóa và tự động hóa quy trình nghiệp vụ quản lý về nhân sự và các hoạt động quản lý hành chánh, văn phòng.

Quản lý Nhân sự

 • Thông tin nhân sự
 • Hồ sơ nhân sự
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo
 • Chấm công
 • Tính lương
 • Bảo hiểm và Thuế

Xem chi tiết…

Hành chánh Văn phòng

 • Lịch họp
 • Nghỉ phép
 • Công tác
 • Tăng ca
 • Cung cấp Văn phòng phẩm, Công cụ, Dụng cụ

Quản lý Văn bản

 • Tài liệu nội bộ, ISO
 • Văn bản trình ký
 • Văn bản đến
 • Văn bản đi
 • Văn bản nội bộ
 • Quản lý lưu trữ

QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Triển khai tin học hóa và tự động hóa quy trình nghiệp vụ quản lý điều hành công việc dự án, kế hoạch…

Quản lý công việc

 • Dự án, Kế hoạch
 • Công việc thường kỳ
 • Công việc phát sinh
 • Nhật ký công việc
 • Báo cáo tiến độ
 • Báo cáo tuần
 • Báo cáo phân tích thống kê

 

Ứng dụng di động

 • Giỏ công việc
 • Nhận thông báo công việc
 • Lịch họp
 • Nghỉ phép
 • Công tác
 • Văn bản
 • Xử lý công việc theo quy trình.