Sản phẩm & Giải pháp

Phần mềm nền tảng chuyển đổi số và tự động hóa quy trình

Infosoft BPM – Bộ công cụ phần mềm hỗ trợ triển khai tin học hóa và tự động hóa quy trình nghiệp vụ quản lý điều hành doanh nghiệp hay bất kỳ loại hình tổ chức nào.

Triển khai ứng dụng linh hoạt, quy trình linh hoạt, cập nhật điều chỉnh thay đổi, bổ sung linh hoạt, cải tiến tối ưu liên tục và phát triển không ngừng.

Phù hợp với mọi quy mô tổ chức, từ doanh nghiệp nhỏ có vài quy trình, vài chục quy trình, cho đến các tổng công ty, tập đoàn lớn với hàng trăm, hàng ngàn quy trình nghiệp vụ quản lý, đều được triển khai tích hợp trên cùng một nền tảng.

Ứng dụng Web App và Mobile App, sử dụng thuận tiện, tương tác nhanh chóng thông qua môi trường Internet.

Infosoft Business Process Management
Phần mềm tạo ra các phần mềm
Hợp chuẩn – Hợp nhất – Hợp xu hướng

Xem thêm

Hệ thống Thông tin Quản lý Bệnh viện

Triển khai tin học hóa và tự động hóa quy trình nghiệp vụ quản lý điều hành bệnh viện.

Quản lý khám chữa bệnh: ngoại trú, nội trú, cấp cứu, cận lâm sàng, phẩu thuật, khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, khoa dược, kho dược, nhà thuốc, thu ngân…

Xem thêm

Quản lý Doanh nghiệp

Triển khai tin học hóa và tự động hóa quy trình quản lý điều hành doanh nghiệp. Quản lý chuỗi cung ứng sản xuất phân phối kinh doanh quy mô lớn.

Nâng cao chuỗi giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Xem thêm

Quản lý Trường đại học

Triển khai tin học hóa và tự động hóa quy trình nghiệp vụ quản lý điều hành trường đại học.

Quản lý đào tạo, quản lý tài liệu, hồ sơ, văn bản, quản lý nhân sự, cán bộ giáo viên, học viên…

Xem thêm