Sản phẩm dành cho doanh nghiệp

Một số tính năng trên Mobile

Hệ thống phần mềm thông minh dành cho doanh nghiệp bao gồm một số phân hệ ứng dụng được triển khai tích hợp sẵn trên nền phần mềm iBPM do Công ty Infosoft phát triển như sau:
– Infosoft Operations Management System
  Hệ thống Quản trị Điều hành
– Intelligent Human Resource Management
  Hệ thống Quản lý Nhân sự Thông minh
– Infosoft Enterprise Content Management
  Hệ thống Quản lý Văn bản
– Infosoft Customer Relationship Management
  Hệ thống Quản lý Khách hàng
– Infosoft Quality Management System
  Hệ thống Quản trị Chất lượng
– Infosoft Hospital Management System
  Hệ thống Quản lý Bệnh viện
– Xây dựng Quy trình Nghiệp vụ Đặc thù hoặc kết nối vạn vật thông qua internet – IoT

Tìm hiểu thêm

Sản phẩm dành cho đối tác triển khai

Infosoft Business Process Management – iBPM là bộ công cụ phần mềm hỗ trợ triển khai giải pháp tin học hóa và tự động hóa quy trình nghiệp vụ quản lý được nhiều doanh nghiệp lớn tin dùng. Bộ công cụ iBPM với nhiều tính năng mạnh mẽ và linh hoạt, giúp rút ngắn thời gian triển khai ứng dụng. Hệ thống phần mềm được cập nhật, cải tiến, tối ưu liên tục và phát triển không ngừng, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của các tổ chức, doanh nghiệp, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và ứng dụng công nghệ 4.0.

iBPM là một bộ công cụ phần mềm trực quan. Điều đó có nghĩa người dùng với 30 phút có thể tạo ra một quy trình/ quy trình làm việc. Trong quá trình thiết kế iBPM được tích hợp và giải quyết bài toán chuyển đổi số hóa và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ quản lý với các phần mềm doanh nghiệp hiện có như ERP, ECM, CRM, DBMS, SAP, . . . một cách toàn diện, tin cậy, tích hợp và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu đối với hệ thống thông tin quản lý của các tổ chức, công ty.

iBPM hỗ trợ các kỹ sư công nghệ thông tin sử dụng các công cụ được cài đặt sẵn dùng để thiết kế, phân tích, xây dựng, quản lý, cấu hình, thực thi các quy trình nghiệp vụ nhanh chóng. Thậm chí, nếu người dùng thiếu kiến thức về kỹ thuật thì họ cũng có thể dễ dàng cài đặt và chạy quy trình với các tiện ích đã tích hợp sẵn cho phép thiết kế meta-data và vẽ quy trình.

Tìm hiểu thêm

Tính năng tiêu biểu của iBPM

Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng

Bản quyền

Báo giá

Dịch vụ Infosoft

Đường dây nóng Infosoft