HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH - iOMS

Các tính năng của iOMS

Infosoft Operations Management System
Hệ thống Quản trị Điều hành

Là một hệ thống thông tin quản trị điều hành doanh nghiệp, bao gồm một số phân hệ ứng dụng được triển khai tích hợp sẵn trên nền phần mềm iBPM (Infosoft Business Process Management) do Infosoft phát triển như sau:
Module Chỉ đạo điều hành: Giúp lãnh đạo và quản lý cấp cao trực tiếp ban hành các nội dung chỉ đạo điều hành giao cho cấp dưới lập kế hoạch, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu, kế hoạch hành động, công việc sự vụ. Người ban hành nội dung chỉ đạo điều hành dễ dàng theo dõi quá trình triển khai thực hiện công việc, nội dung báo cáo, tình trạng, kết quả thực hiện công việc liên quan đến từng nội dung chỉ đạo điều hành đã ban hành.
Module Quản lý Công việc: Giúp các cấp quản lý và nhân viên dễ dàng phối hợp trong việc thiết lập các kế hoạch nghiệp vụ và triển khai công việc chi tiết theo kế hoạch. Hệ thống tự động tổng hợp công việc theo kế hoạch hàng tháng, hàng tuần và tự động tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công việc theo báo cáo tuần, báo cáo tháng. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ tự động nhắc việc sắp đến hạn, đến hạn và quá hạn hoàn thành, tự động tổng hợp các báo cáo thống kê tình trạng, kết quả thực hiện công việc theo nhiều tiêu chí quản lý khác nhau…
Module Giỏ việc: Giúp cho các cấp quản lý và nhân viên dễ dàng theo dõi, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện công việc của mình đến khi hoàn tất mà không bao giờ bị quên, chậm trể.
Module Quản lý Phòng họp không giấy: Hỗ trợ đầy đủ các chức năng quản lý phòng họp như: đăng ký lịch họp, quản lý thông tin cuộc họp, bố trí phòng họp, cung cấp tài liệu tham khảo và thông báo thông tin đến từng thành viên tham dự buổi họp, trao đổi và chia sẽ ý kiến trước khi buổi họp diễn ra v.v…
Module iOMS Mobile App: Giúp người sử dụng dễ dàng truy cập và tương tác với hệ thống iOMS thông qua các ứng dụng được thiết kế giao diện phù hợp với màn hình thiết bị di động Smartphone. Thí dụ, nhân viên có thể tạo một đề xuất trình duyệt trên Smartphone, các cấp lãnh đạo có thể nhận thông tin và thực hiện phê duyệt trên Smartphone,…

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ THÔNG MINH

Intelligent Human Resource Management
Hệ thống Quản lý Nhân sự Thông minh

Là một phần không thể tách rời của bất kỳ hoạt động quản lý nguồn nhân lực nào mà hầu hết các hoạt động cần phải được hỗ trợ với công nghệ phần mềm. Các chức năng quản lý nhân sự của iHRM có thể được phát triển mở rộng và điều chỉnh thay đổi linh hoạt, bao gồm cả hệ thống các quy trình nghiệp vụ về nhân sự. Phần mềm được thiết kế để mỗi nhân viên trong một tổ chức có thể truy cập thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào. Ngoài ra, giải pháp tự động hóa các quy trình quản lý nhân sự, giúp tăng hiệu quả và hiệu suất cho tổ chức ở cấp độ cao nhất. Tất cả thông tin nguồn nhân lực được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu tập trung, giúp hình thành nền tảng của một Hệ thống Thông tin Nguồn Nhân lực hiệu quả.
Quản lý thông tin nhân sự: Thông tin cá nhân, Thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, Thông tin người thân, Quá trình đào tạo, Quản lý vị trí kế thừa và dự nguồn, Quá trình đánh giá năng lực công tác, Quản lý nghỉ phép và chấm công, Quản lý BHXH, BHYT
Quản lý Tuyển dụng: Định biên nhân sự, Nhu cầu tuyển dụng, Kế hoạch tuyển dụng, Quy trình tuyển dụng.

Các tính năng của iHRM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN

Các tính năng của iECM

Infosoft Enterprise Content Management
Hệ thống Quản lý Văn bản

Hệ thống hỗ trợ chức năng soạn thảo, ban hành và quản lý lưu trữ các loại văn bản như văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ và các loại văn bản trình ký… Giúp lãnh đạo có thể cho ý kiến chỉ đạo và bút phê trực tiếp vào văn bản phát hành trên hệ thống iECM, đồng thời dễ dàng theo dõi quá trình triển khai thực hiện công việc theo ý kiến chỉ đạo gắn với văn bản đã ban hành. Hệ thống cho phép thiết kế và triển khai áp dụng Quy trình quản lý ban hành văn bản đến phù hợp với quy trình thực tế đang áp dụng tại doanh nghiệp. Hơn thế nữa phần mềm cho phép cập nhật thay đổi, điều chỉnh tối ưu quy trình linh hoạt trong quá trình vận hành như: Quản lý văn bản, Theo dõi chỉ đạo, Tra cứu văn bản, Tìm kiếm văn bản, Thống kê, Quản trị danh mục Văn bản đến – Văn bản đi – Văn bản dự thảo, Yêu cầu/Đề xuất, Quản lý hồ sơ . . .
Quản lý quy trình soạn thảo và ban hành văn bản: Hệ thống đặc biệt hỗ trợ thiết lập, kiểm soát quy trình soạn thảo và ban hành văn bản linh hoạt đến các cơ quan, đơn vị.
Quản lý văn bản đến: Độ khẩn, Người bút phê, Nội dung bút phê, Bản scan văn bản gốc, Thông báo đến (bộ phận/cá nhân), Giao việc theo văn bản, Ý kiến thảo luận theo văn bản, Báo cáo thực hiện theo văn bản, Thông báo nhắc nhở đến hạn hoàn thành hoặc quá hạn.
Quản lý văn bản đi: Nơi nhận, Số văn bản, Danh mục tổ chức cơ quan/ khách hàng/ đối tác, Thể loại văn bản, Thông báo đến (bộ phận/cá nhân): nơi nhận ban hành văn bản để biết hoặc thực hiện công việc và báo cáo.
Quản lý văn bản nội bộ: Thể loại văn bản: danh mục, do người dùng tự định nghĩa, Thông báo đến (bộ phận/cá nhân): nơi nhận ban hành văn bản để biết hoặc thực hiện công việc và báo cáo, Giao việc theo văn bản, Ý kiến thảo luận theo văn bản.

XÂY DỰNG QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ ĐẶC THÙ

Xây dựng Quy trình Nghiệp vụ Đặc thù

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin – phần mềm phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp ngày càng trở nên phổ biến hơn. Mặc dù các doanh nghiệp có triển khai nhiều ứng dụng phần mềm, thậm chí doanh nghiệp có triển khai ERP (Enterprise Resource Planning – Phần mềm quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp). Tuy nhiên, tình trạng phổ biến là các quy trình nghiệp vụ vẫn được quản lý theo cách truyền thống, vận hành thủ công, sử dụng nhiều giấy tờ. Do vậy, việc tương tác xử lý thông tin và ra quyết định tương đối chậm chạp, phát sinh nhiều sai sót và rất khó kiểm soát các tiến trình giải quyết công việc, cũng như khó đảm bảo tính tuân thủ theo quy trình. Chính vì thế chúng tôi cung cấp giải pháp quy trình nghiệp vụ đặc thù cho từng doanh nghiệp.

Quy trình nghiệp vụ mẫu

iBPM SẴN SÀNG KẾT NỐI VẠN VẬT - IoT

Xây dựng Quy trình Nghiệp vụ Đặc thù Kêt nối Vạn vật

Là giải pháp hỗ trợ cho công tác kiểm tra, giám sát, quản lý và kết nối với các thiết bị theo thời gian thực (realtime) liên tục 24/24 giờ cung cấp nhiều ứng dụng công nghệ như: giao thông thông minh, du lịch thông minh, nông nghiệp thông minh, đỗ xe thông minh, giám sát vị trí, trạm cân xe thông minh. . .

Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng

Bản quyền

Báo giá

Dịch vụ Infosoft

Đường dây nóng Infosoft