loader image

028 7303 4668

info@hahaho.vn

Đăng ký
INFOSOFT
INFOSOFT
Solution-enterprise2022-05-13T10:43:59+07:00

Nhóm giải pháp sản phẩm cốt lõi dành cho doanh nghiệp

Tự động hóa Quy trình làm việc

Quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp của mỗi phòng ban sẽ chuyển đổi thành ứng dụng trên phần mềm quản lý nhằm tối ưu hóa thao tác xử lý, đảm bảo đầy đủ thông tin công việc, quản lý tiến độ trực quan, nâng cao năng suất lao động và dễ dàng truy suất dữ liệu chính xác trong từng thời điểm.

Đáp ứng quy trình tổng thể doanh nghiệp

Giải pháp phần mềm nền tảng iBPM đáp ứng hầu hết quy trình nghiệp vụ của một doanh nghiệp như: Thu mua, cung ứng, kinh doanh, sản xuất, hành chính nhân sự, tài chính - kế toán… đồng thời chuyển hóa dữ liệu của từng phòng ban thành dữ liệu số theo một quy chuẩn dữ liệu đồng nhất cho tất cả quy trình doanh nghiệp.

Giải pháp dành cho nhà quản trị

Bên cạnh đó, giải pháp phần mềm nền tảng iBPM có tính năng hỗ trợ nghiệp vụ quản lý như lập và theo dõi kế hoạch, phân tích dữ liệu, quản lý ngân sách, quản lý tài liệu… để đáp ứng nhu cầu cấp quản lý của từng phòng ban với những tiêu chuẩn và nghiệp vụ chuyên môn khác nhau trong một doanh nghiệp.

TÍNH NĂNG QUẢN TRỊ CƠ BẢN

1Tổ chức & Nhân sự
 • Cơ cấu tổ chức
 • Đơn vị phòng ban
 • Danh bạ nhân sự
2Truyền thông nội bộ
 • Thông báo
 • Tin tức
 • Diễn đàn
3Quản lý tài liệu
 • Thư viện tài liệu số
 • Kiểm soát phiên bản
 • Soạn thảo và phê duyệt
 • Phân quyền sử dụng tài liệu
4Lịch họp công tác
 • Lịch của lãnh đạo
 • Lịch của phòng ban
 • Lịch của nhân viên

TÍNH NĂNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

7Chỉ đạo điều hành

 • Chỉ đạo của lãnh đạo
 • Chương trình mục tiêu
 • Dự án
 • Kế hoạch hành động
 • Công việc
 • Báo cáo ngày
 • Báo cáo tuần
 • Báo cáo tháng
 • Trình duyệt
6Quản lý nhân sự
 • Thông tin nhân sự
 • Hồ sơ nhân sự
 • Tuyển dụng
 • Đào tạo
 • Đánh giá & KPI
 • Nghỉ phép
 • Chấm công, tích hợp máy chấm công
 • Checkin - Checkout trên Mobile App
 • Chốt công và báo cáo chốt công theo định kỳ
5Hành chính văn phòng
 • Đăng ký lịch họp
 • Đăng ký công tác, đặt vé máy bay, khách sạn
 • Điều xe
 • Cấp phát văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ...
 • Yêu cầu hỗ trợ thực hiện công việc hoặc cung cấp thông tin
 • Hồ sơ văn bản đi, đến, văn bản nội bộ
 • Đăng ký nghỉ phép
 • Thông báo kết quả chấm công nhân viên trên Mobile App

NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN !!!

Vui lòng đăng nhập để biết thêm thông tin chi tiết

Đăng nhập

Title

Go to Top